Mød din hypnotisør

Hypnotisør Martin Abel Petersen, Abel hypnose
Hypnotisør Martin Abel Petersen

Mit navn er Martin Abel Petersen. Jeg er hypnotisør og har min hovedpraksis i Slagelse på Vestsjælland, hvor jeg gennem en særlig raffineret anvendelse af dyb hypnose hjælper helt almindelige mennesker med helt almindelige problemer.

Jeg kan således hjælpe dig gennem hypnose med alt lige fra fx rygestop og vægttab til mere tunge problemer som depression, angst og fobier. Jeg tilbyder dog ikke kun hypnose i Slagelse, men også i andre byer (efter aftale).

Gennem hypnose i ekstreme trancedybder forbinder jeg dit bevidste sind med de dybeste og mest vidende dele af din underbevidsthed.
De dele af din underbevidsthed som ved nøjagtigt, hvad der ligger til grund for det problem, den reaktion eller den adfærd, du ønsker at forandre.

De dele af din underbevidsthed, der kender løsningen…

Værktøjskasse

Hypnose kan bruges på rigtigt mange forskellige måder, og er egentlig blot et værktøj akkurat som en sav, en tommestok og en hammer er det. Giver du en sav, en tommestok og en hammer til en håbløs gør-det-selv mand, kommer der formentlig ikke noget fornuftigt ud af det, men giver du saven, tommestokken og hammeren til en dygtig håndværker, kan han skabe noget enestående.

Det samme gælder hypnose. Hypnose gør ikke i sig selv noget som sådan, men en talentfuld hypnotisør kan skabe noget enestående gennem hypnose – endda noget sublimt.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om de ting jeg tilbyder og den måde jeg arbejder på og bruger mine ’værktøjer’ i hypnose på.

Der er rigtigt meget information på min hjemmeside, men det er selvfølgelig ikke en nødvendighed at du kender de bagvedliggende teorier om hypnose – behandlingen virker ligeså godt, selvom du intet kender til hypnose.

Lidt om de værktøjer og teknikker jeg bruger i hypnose

Kernen i mit arbejde er de ekstreme trancedybder og trancetilstande jeg anvender under hypnose. Det er fra disse og i kraft af disse, jeg skaber kontakt til de dybeste og mest vidende dele af din underbevidsthed.

Det kan lyde skræmmende, at du som klient, skal ned i ”noget der er ekstremt”, men tilstanden jeg normalt arbejder i, er så kompleks, at den ikke nødvendigvis lader sig bedst beskrive som ”ekstrem dyb”.
Der findes andre mentale tilstande, som i dybde er ligeså ekstreme som de trancetilstande, jeg bringer dig ned i gennem hypnose – fx dyb søvn (som på visse områder i mangel af bedre kan bruges til at beskrive tilstandene).
I dyb søvn foregår en automatisk restitution og helbredelse af både din fysiske krop og af dit sind – denne automatiske restitution og helbredelse er uhyre kompleks men foregår dog så langsom (og i så kort tid), at man ikke nødvendigvis bemærker forandringen. Den forandring man kan skabe gennem hypnose i ekstremtrance oprinder fra de nøjagtigt samme helbredende mekanismer. I min anvendelse kan man dog målrette arbejdet.

Når jeg sammenligner hypnose med søvn, er det fordi der i begge situationer opstår en gradvis afslapning af det bevidste sind samtidig med at andre dele af dit sind bliver mere og mere fremtrædne.
Der er altså således tale om, at jeg henter nogle af dine egne kapaciteter og ressourcer frem, og styrer dem til en optimal brug af disse til en fuldstændig opløsning af problemet.
Disse kapaciteter og egenskaber kan simpelthen ikke adresseres i tilstande som ikke er ekstreme – desværre…

Er jeg så ”helt væk” under hypnosen?

I den første del af hypnosen, bringes du ned i de traditionelle trancedybder. Her kan du tale med mig, og mange klienter vil have oplevelsen af blot at være afslappet og måske for ”dvask og ugidelig” til at gøre så meget andet end bare nyde afslapningen. Langt de fleste klienter føler ikke nødvendigvis at de er i trance, før jeg fx starter rare følelser eller skaber nogle hypnotiske fænomener.

Du kan se et eksempel på en session, som er foregået i de traditionelle trancedybder. Sessionen havde ikke noget terapeutisk formål, og tjente udelukkende at demonstrere nogle af de fænomener, der kan opstå i hypnose. En klient i nøjagtig samme trancedybde som Majken i videoen til højre, kan altså have en oplevelse af at være intet andet end afslappet, indtil jeg frembringer nogle af disse fænomener.

For mig er de traditionelle trancedybder dog blot et skridt på vejen til ekstremtrance, selvom man sagtens kan hjælpe klienter fra disse tilstande.

Den næste del af hypnosen er trancetilstanden Esdaile, hvor klientens bevidste sind stadig kan ”være på”. En person i let Esdaile vil ikke kunne mærke nogen synderlig forskel fra den forrige tilstand, men i dyb Esdaile er personens bevidste sind opslugt af de fantastiske indre repræsentationer (især visuelle mønstre og enormt rare følelser) at klienten forkommer at være ”helt væk”. Hypnotisører kalder dette eufori, selvom oplevelsen er meget subjektiv og kan variere meget fra klient til klient. Det vil dog altid være rart og kun rart at være i Esdaile.

En klient hos mig opholder sig typisk omkring 3 minutter i denne tilstand. For Esdaile er en meget dårlig arbejdsplatform for en hypnotisør, og derfor er også denne tilstand blot et skridt på vejen.

Den sidste del af hypnosen foregår i Ultra Height, og denne tilstand er netop så kompleks at den på én og samme tid både er dybere og lettere end de to andre. Der er nu adgang til de allerdybeste dele af dit underbevidste sind (din Superbevidsthed), men hvis du ønsker det, så kan du være nøjagtig ligeså bevidst som du er i normaltilstand. Der foregår altså på én og samme tid en fordybning af tilstanden og en ”opvågning”. Derfor vil mine klienter tit have oplevelsen af at være 100 % tilstede under den terapeutiske del af hypnosen.

Luk menu