Opløsning af angst, fobi og frygt med hypnose

Jeg skelner normalt mellem en fobi og en angst ved dens udløsende hastighed – en fobi kommer øjeblikkeligt, hvor en angst mere eller mindre ’langsomt’ bygges op. Teknisk set er en fobi baseret på en faktisk tidligere hændelse, hvor angst derimod er baseret på noget man forestiller sig og frygter kunne ske.

Der findes tre overordnede kategorier af fobier:
1) Agorafobi – frygten eller angsten for at være på steder, hvor det synes vanskeligt (eller pinligt) at komme væk.

Folk der har agorafobi har frygt for mindst to af disse situationer:

  • at bruge offentlig transport
  • at være på åbne pladser eller steder
  • at være på tillukkede steder
  • at står i kø eller at være i større menneskemængder
  • at være alene væk hjemmefra

2) Socialangst (som man tidligere kaldte socialfobi) – frygt eller angst for at blive udsat for visse sociale eller performative situationer. Heri ligger frygten for at blive flov eller pinlig, nedværdiget eller afvist, eller blot at blive set ned på ved sociale sammenkomster – de mest almindelige er; frygten for at tale offentligt (sceneskræk) og frygten for at møde nye mennesker. I førstnævnte ligger også, det man kalder “eksamensangst”.

3) Specifikke fobier – frygt eller angst der opstår ved tilstedeværelsen af specifikke stimuli.
Specifikke fobier kategoriseres ofte i 5 undertyper:

  • Fobier der udløses af dyr eller insekter – fx. fobi for slanger eller edderkopper
  • Fobier der bliver udløst af naturfænomener – fx. fobi for torden, vandskræk eller højdeskræk
  • Fobier som bliver udløst i forbindelse med medicinske procedurer – fx. frygt for nåle og kanyler eller fobi for blod
  • Fobier som udløses af specifikke situationer – fx. fobi for at køre med elevator eller flyskræk
  • Andre fobier der dækker over fobier udløst af andet end ovenstående – fx. fobi for at kaste op (ematofobi)

Alle fobier er per definition irrationelle og fører til undvigelsesadfærd. Personen der bærer en fobi, ved udmærket godt at reaktionen eller adfærden er overdreven, men kan ikke håndtere den reaktion der er forbundet med fobien. Man går derfor langt i forsøget på at undgå “triggeren”.

Agorafobi kan medføre panik-angst, man kan derfor fx skelne mellem en agorafobi der udløses i et fly og medfører panik-angst og så den specifikke fobi flyskræk (som situationel type) – sidstnævnte kan nemlig ikke medføre panik-angst.

Udover disse tre, findes der separationsangst, hvor en person er særligt angst for at blive adskilt fra en bestemt person.

Der findes utallige fobier (som alle passer i dette klassifikationssystem), og hver fobi har sit navn, nogle navne er mere vanvittige and andre.
Vidste du fx at man kan have en fobi for lange ord? Paradoksalt nok, hedder fobien “Hippopotomonstrosesquippedaliofobi”

Overordnet set hører enhver fobi altså til i en af de ovenstående kategorier. Det er derfor, i denne sammenhæng, mere interessant at se på sammenhænge end at dele dem op i utallige fobier med hvert deres navn.

Traditionelt forsøges angst og fobier behandlet med samtaleterapi og/eller medicin, men det er ofte slet ikke nødvendigt, og i mange tilfælde fjerner det enten slet ingenting eller kun effekten – ikke den bagvedliggende mekanisme, selve fobien eller angsten.

Jeg kan hjælpe med alle former for angst, frygt og fobi. Når jeg fjerner din angst, frygt eller fobi sker det på det dybeste niveau, og du skal kun påregne én behandling.
Det betyder ikke, at du eksempelvis vil gå fra at have en fobi for hvepse til at blive biavler, eller at du går fra flyskræk til at blive luftens vovehals, men din fobiske reaktion vil ophøre, og blive erstattet med en naturlig og rolig tilgang til det som før udløste fobien.

Selvom du ikke kan huske, hvordan din fobi eller angst udviklede sig, så kan jeg fjerne den med hypnose. Opløsningen er ekstremt mild, og kræver intet særligt af dig.

De ti mest almindelige specifikke fobier (fra kategori 3) er:

1) Araknofobi (fobi for edderkopper) – ca. halvdelen af alle kvinder har en fobi for edderkopper og godt hver tiende mand har araknofobi.
2) Ophidiofobi (fobi for slanger) – ca. en tredjedel af alle mennesker har en fobi for slanger
3) Akrofobi (fobi for højder) – ca. 5 % har højdeskræk, af disse er flest kvinder
4) Agorafobi (fobi for steder) – Agorafobi bliver ofte forvekslet med frygt for åbne pladser. Frygten for åbne pladser er i sig selv en agorafobi, men agorafobi dækker fx. også (som tidligere nævnt) over fobi for at bruge offentlig transport, eller at være i menneskemængder, og er som tidligere nævn en lokationsbestemt fobi.
5) Cynofobi (fobi for hunde)
6) Astrafobi (fobi for tordenvejr)
7) Klaustrofobi (fobi for små eller lukkede rum)
8) Mysofobi (fobi for bakterier)
9) Aerofobi (fobi for at flyve/flyskræk)
10) Trypofobi (fobi for huller)

Luk menu
×
×

Kurv