Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder alle ydelser og leverancer fra Abel hypnose, såfremt der ikke er lavet anden skriftlig aftale.

Generelle oplysninger
Abel hypnose
Energivej 3
4180 Sorø
Tlf.: 42 445 444
E-mail: info@abelhypnose.dk
CVR. nr.: 25822927

Betaling
Hos Abel hypnose kan du betale kontant eller med MobilePay. Abel hypnose tillægger ingen gebyrer på betalinger med MobilePay.
Alle beløb er i DKK (Danske kroner) og inklusive moms.

Du betaler først, når ydelsen udføres, varen hentes eller bliver tilgængelig for download. Hvilket betyder at:

Ved betaling af ydelser betales beløbet på dagen for aftalen – altså den dag du modtager din session/behandling.
Ved betaling af varer betales beløbet den dag varen afhentes.
Ved betaling af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, betales beløbet samme dag indholdet bliver tilgængeligt til download fra https://abelhypnose.dk/min-konto/

Levering
Alle ydelser og varer leveres på Abel hypnoses adresse eller fra Abel hypnoses hjemmeside, medmindre andet tydeligt fremgår af aftalen. Afhentning af varer skal ske efter aftale, således at igangværende sessioner ikke forstyrres.
Digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, kan downloades fra Abel hypnoses hjemmeside ved at logge ind og gå til https://abelhypnose.dk/min-konto/

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Abel hypnose.
Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen påbegyndes. Du giver automatisk samtykke til dette, når du booker en tid, som ligger kortere end 14 dage fra den dag, aftalen indgås/bookes.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen påbegyndes. Du kan derfor ikke få refusion efter en session/behandling er startet. Ved udeblivelse, som ikke er meddelt senest 24 timer inden sessionens/behandlingens start anses ydelsen for værende påbegyndt.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Abel hypnose vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret. Denne betingelse finder anvendelse ved køb af en række af sessioner hos Abel hypnose – altså en aftale om et forløb af mere end én session/behandling.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse og senest 24 timer før den planlagte session/behandling give Abel hypnose meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på mail: info@abelhypnose.dk eller på tlf.: 42 445 444. I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte Abel hypnoses standardfortrydelsesformular som du finder her og sende den til os.

Ydelser undtaget fortrydelsesretten
Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium er undtaget af fortrydelsesretten.
Bestilling af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, anses altid for foretaget med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til Abel hypnose tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Abel hypnose vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Abel hypnose refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser
Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på varekøb.

Hvis du ikke er tilfreds med en tjenesteydelse kan du kontakte Abel hypnose på tlf.: 42 44 54 44 eller på e-mail: info@abelhypnose.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret på sessioner/behandlinger hos Abel hypnose, da disse er tjenesteydelser og ikke varer. Derfor bedes du med det samme kontakte Abel hypnose, hvis du oplever problemer.
Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som Abel hypnose efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør Abel hypnose med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med Abel hypnose, har Abel hypnose brug for følgende oplysninger:
Dit fornavn og efternavn
Din E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig og med det formål at give dig overblik over dine aftaler og eventuelle tidligere aftaler eller køb.
Du får adgang til disse oplysninger ved at logge ind på vores hjemmeside. Dette kræver at du opretter et kodeord – kodeordet er ikke kendt af Abel hypnose eller nogen af vores underleverandører, og det påhviler alene dig, at tilsikre at dette kodeord opbevares sikkert.
Personoplysningerne registreres hos Abel hypnose og opbevares i højst fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi opbevarer kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet via https://abelhypnose.dk til Abel hypnose videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger på https://abelhypnose.dk.

Under din session registreres behandlings-specifikke oplysningerne, såfremt det skønnes relevant. Abel hypnose registrerer disse oplysninger udelukkende for at tilsikre at du får den bedste ydelse af Abel hypnose. Oplysningerne registreres og opbevares i en sikret klientdatabase på et cloudbaseret drev. Oplysningerne kan ikke tilgås af andre end Abel hypnose.

Som registreret hos Abel hypnose har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Abel hypnose via e-mail info@abelhypnose.dk.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse Abel hypnose på e-mail: info@abelhypnose.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indgive en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Indgivelse af klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning kan foretages via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Luk menu
×
×

Kurv