Hvad er ultra dyb hypnose?

hvad-er-ultra-dyb-hypnose

Hypnose kan bruges på rigtigt mange forskellige måder, og er egentlig blot et værktøj eller et redskab akkurat som en malerpensel. Giver du en pensel til en person uden kunstnerisk forståelse, kommer der formentlig ikke noget fornuftigt ud af det, men giver du penslen til en dygtig kunstmaler, kan han skabe noget enestående.

Det samme gælder hypnose – i hvert fald hypnose i traditionelle trancedybder. Hypnose (i traditionelle trancedybder) gør ikke i sig selv noget andet end at skabe ro og afslapning gennem trancen, men en talentfuld hypnotisør kan skabe noget enestående gennem hypnose – endda noget sublimt, og så er der tale om hypnose med terapeutisk formål – hypnoterapi (en hypnotisør, der bruger hypnose til at hjælpe andre mennesker terapeutisk kaldes en hypnoterapeut).

Her på hjemmesiden kan du i ro og mag læse mere om de ting jeg tilbyder og den måde jeg arbejder på og bruger mine ’redskaber’ i hypnose på. Samtidig har du mulighed for at møde din hypnotisør før du beslutter om du vil bestille en tid. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Abel hypnose. Hypnose er “også” en tillidssag…

Der er rigtigt meget information på min hjemmeside, men det er selvfølgelig ikke en nødvendighed at du kender de bagvedliggende teorier om hypnose – behandlingen virker ligeså godt, selvom du intet kender til hypnose.

Lidt om de redskaber og teknikker jeg bruger i hypnose

Kernen i mit arbejde er de ultra dybe trancedybder og trancetilstande jeg anvender under hypnose. Det er fra disse og i kraft af disse, jeg skaber kontakt til de dybeste og mest vidende dele af din underbevidsthed.

Det kan lyde skræmmende, at du som klient, skal ned i ”noget der er ultra dybt”, men tilstanden jeg normalt arbejder i, er så kompleks, at den ikke nødvendigvis lader sig bedst beskrive som ”ultra dyb”.
Der findes andre mentale tilstande, som i dybde er ligeså dybe som de trancetilstande, jeg bringer dig ned i gennem hypnose – fx dyb søvn (som på visse områder i mangel af bedre kan bruges til at beskrive tilstandene – eller i hvert fald dybden).
I dyb søvn foregår en automatisk restitution og helbredelse af både din fysiske krop og af dit sind – denne automatiske restitution og helbredelse er uhyre kompleks men foregår dog så langsom (og i så kort tid), at man ikke nødvendigvis bemærker forandringen. Du ville dog utvivlsomt bemærke det, hvis den fx en nat ikke fandt sted. Den forandring man kan skabe gennem hypnose i ultra dyb trance oprinder fra de nøjagtigt samme helbredende mekanismer. I min anvendelse kan man dog målrette arbejdet.

Når jeg sammenligner hypnose med søvn, er det udelukkende fordi der i begge situationer opstår en gradvis afslapning af det bevidste sind samtidig med at andre dele af dit sind bliver mere og mere fremtrædne.
Der er altså således tale om, at jeg henter nogle af dine egne kapaciteter og ressourcer frem, og styrer dem til en optimal brug af disse til en fuldstændig opløsning af problemet.
Disse kapaciteter og egenskaber kan simpelthen ikke adresseres i tilstande som ikke er ultra dybe – desværre…

Forstå trancedybder

Jeg vil anbefale dig, at se videoen om ekstremtrance her, for at få et nogenlunde indblik i mit arbejde.

Al mit arbejde foregår gennem hypnose, og jeg har specialiseret mig i hypnose, der foregår i ekstreme trancedybder (ekstremtrance), fordi succesraten her er ekstrem høj og fordi de ekstreme trancedybder åbner op for en helt ny og sublim anvendelse af hypnose – en anvendelse man ikke ser andre steder i Danmark. Der kan dog af og til være årsager til at jeg laver det terapeutiske arbejde i den helt dybe ende af de almindelige trancedybder, som altså er meget lettere end ekstremtrance. Jeg arbejder derfor fra to gode arbejdsplatforme – nemlig i ekstremtrancer og i traditionel dyb hypnose (også kaldet somnambulisme). Tilbage er der kun de lette og middel trancedybder, og af praktiske årsager samt for at fremme forståelsen, har jeg valgt at beskrive alle trancedybder, selvom jeg aldrig selv anvender de lette og middel trancedybder.

Hypnose kan altså inddeles i forskellige trancedybder, om end en dygtig hypnotisør faktisk godt kan lave hypnose i normaltilstand uden trance (waking hypnosis/suggestion). Der findes forskellige måder at definere hypnotiske trancedybder, men den mest seriøse og anvendte er Arons dybdeskala, som går fra Arons 1 til Arons 6. Arons dybdeskala dækker dog (af historiske årsager) ikke ekstremtrancer. Klassificering i talværdier giver som regel folk indtrykket af at der er tale om en lineær skala. Det er dog ikke tilfældet med Arons skala; en trancedybde på Arons 6 er meget mere end 6 gange dybere end en trancedybde på Arons 1. Desuden misledes man lidt ved klassificeringer ved at tro at bevægelsen nedad i trancedybden foregår i en jævn lige vej nedad – det gør den bestemt ikke.

Når jeg hypnotiserer og bringer en klient ned i trance, og når klienten er i trance, arbejder hjernen i bølgende rytmer og placerer sig ikke fast på ét niveau. Man bølger så og sige en anelse, og kan fx derved godt befinde sig i Arons 5 på ét tidspunkt og nogle sekunder efter være i Arons 4, for efterfølgende at dykke ned i Arons 5 igen.

Lette og middel trancedybder
Trancedybder fra Arons 1 til Arons 3 betegnes traditionelt og historisk som lette og middel trancedybder indenfor hypnose. En person i disse trancedybder vil med stor sandsynlighed ikke føle sig hypnotiseret, men bare afslappet. Hypnotisøren kan dog godt skabe nogle hypnotiske fænomener i disse tilstande, som vil ’overbevise’ personen om at hun/han rent faktisk er i trance. Terapeutisk arbejde gennem hypnose i disse trancedybder er begrænsede. For selvom succesraten her er relativt høj, så kan hypnotisøren kun anvende det man kalder ’suggestioner’. Intet andet virker i disse trancedybder uanset hvad hypnotisøren tror, og succesen afhænger derfor i endnu højere grad af klientens evne og vilje til at ’omfavne’ de idéer og instrukser, som hypnotisøren giver. Dertil kommer, og det gælder selvfølgelig alle trancedybder, at der må forventes forskellige succesrater fra problem til problem og fra klient til klient.

Den indirekte tilgang og den direkte tilgang
Suggestioner kan anvendes i alle trancedybder, og er naturligvis ikke begrænset til disse lette og middel trancedybder. Der findes overordnet set to forskellige former for suggestioner – direkte suggestioner og indirekte suggestioner. De indirekte er (af historiske årsager) de mest anvendte af hypnoterapeuter i Danmark – typisk pakkes “instrukserne” lidt ind, og klientens sind kan så at sige udvælge de dele af instruktionerne/suggestionen der kan accepteres. En hypnoterapeut der forstår begrænsningen af dette virkemiddel vil typisk pakke instruktionen ind i suggestionerne ved fx at lave metaforer og hypnotiske double binds (som ikke er helt det samme som psykologiske double binds). En metafor om et gammelt væltet æbletræ, der var lige ved at gå ud, men nu har dybe rødder og giver flotte røde æbler hvert år, kan optages af underbevidstheden som et billede på en svær tid, der skal overstås, og som efterfølgende bevirker at livet bliver bedre. En double bind hvor hypnoterapeuten inddrager et ubestrideligt faktum, bevirker at underbevidstheden har sværere ved at betvivle selve suggestionen som er “hægtet fast” i denne double bind. Du kender måske det klassiske eksempel, hvor man spørger et barn: “vil du i seng nu, eller vil du i seng om 10 minutter” – Det bliver lidt mere henad en hypnotisk double bind, hvis man i stedet spørger barnet: “skal mor følge dig i seng eller skal far følge dig i seng” – barnet ender uvilkårligt med at gå i seng. Bruger man disse virkemidler i hypnose, kommer lidt flere “bolde over nettet”, men der er stadig tale om suggestioner, som i princippet kan afvises af underbevidstheden.

Den absolut svageste side af indirekte suggestioner er, at hypnoterapeuten ikke har nogen som helst kontrol med, hvad klientens sind accepterer og ikke accepterer.

Med direkte suggestioner er det enten “knald eller fald”. En hypnotisør der anvender direkte suggestion har langt bedre kontrol med, hvad der bliver accepteret, og hvad der ikke bliver accepteret. Du ser altid scenehypnotisører anvende direkte suggestioner, men i hypnoterapi er det desværre ikke så almindeligt – igen er der historiske årsager til dette, og jeg forestiller mig, at det kan virke lidt skræmmende for en hypnoterapeut at anvende dette virkemiddel. Så længe hypnotisøren har en forståelse for trancedybder og den hypnotiske kapacitet samt suggestibiliteten hos klienten (eller personerne på scenen), så er der intet skræmmende i at anvende den direkte tilgang – tværtimod faktisk, for det er langt mere sikkert at en instruktionen accepteres og at den accepteres præcist som det var hensigten. Men i forståelse for at det nok kræver lidt mere mod hos hypnotisøren, så er det nok desværre også denne form, der har forårsaget en del skepsis i befolkningen – det ser virkelig imponerende ud, når vi hypnotisører, der er skolet i den direkte hypnose, får folk til at glemme deres eget navn, tro at personen ved siden af er en kendt Hollywoodstjerne eller låser deres hånd fast til væggen. Det udløser desværre af og til en overbevisning om at hypnose er “fake”. Nogle hypnoterapeuter mener i øvrigt af den årsag, at scenehypnotisører gør branchen en “bjørnetjeneste”, men jeg selv har massiv respekt for scenehypnotisører – jeg er selv skolet i den direkte anvendelse, og ved desuden at der i hypnosebranchen er gjort utallige vigtige opdagelser på grund af den enorme mængder mennesker, der er blevet hypnotiseret af scenehypnotisører, og at scenehypnotisører mere end nogen andre har udbredt kendskabet til hypnose.

Dybe trancedybder

Når klienten kommer dybere ned i trance – altså fra Arons 4 til Arons 6, begynder jeg at kunne anvende andre teknikker. Det skyldes at klientens sind fra og med Arons 4 afslappes så meget at jeg kan ’påvirke’ klientens ræsonnement, hukommelse, sansning, overbevisninger og meget andet.
Efterhånden som klienten kommer dybere og dybere ned i trance, vil klientens underbevidsthed blive mere og mere fremtrædende. I Arons 5 og Arons 6 (Somnambulisme) er klientens underbevidsthed omtrent ligeså fremtrædende som klientens bevidsthed er. Der vil stadig foregå en rytmisk vekslen, men jeg kan som hypnotisør altså tale mere direkte til klientens underbevidsthed, som også er ’ophavsmand’ til den uhensigtsmæssige adfærd eller problemet. Når jeg så at sige har ’solgt idéen’ til underbevidstheden, kan man godt regne med at underbevidstheden nærmest vil hjælpe til med forandringerne. Jeg arbejder aldrig mindre dybt end Arons 5, men selv her har man ikke fuldt indblik og kontrol over alle de hensyn som din underbevidsthed tog, da den lavede den uhensigtsmæssige strategi, som du nu ønsker at forandre. Derfor går jeg normalt efter at lave arbejdet i endnu dybere trancetilstande.

Ekstremtrance (trancetilstande dybere end Arons 6)
Langt de fleste hypnotisører går konsekvent aldrig dybere end Arons 5-6, og mange går desværre ikke en gang så dybt. Når jeg går dybere, indtræder klienten i ekstremtrancetilstanden ’Esdaile’. Ved hypnose i Esdaile er underbevidstheden dominerende, men bevidstheden kan sagtens stadig være relativt fremtrædende. Trancetilstanden Esdaile er en ekstremtrancetilstand, der spænder over et meget stort område. Når en klient kommer et stykke ned i Esdaile med hypnose, begynder hun/han at opleve eufori, og klientens bevidste sind vil ofte være meget optaget af denne eufori og de fantastiske sansninger. Derfor kan jeg som hypnotisør nogenlunde frit kommunikere med underbevidstheden, og derved få stort set alle ’bolde over nettet’.

Hypnose i Esdaile tilstanden har desværre en kommunikativ begrænsning, fordi klienten har det så godt, at hun/han ikke gider kommunikere med hypnotisøren, og arbejdet her vil derfor gå langsomt eller synes at gå i stå. I gamle dage kaldte man tilstanden for ’hypnotisk koma’, selvom der hverken neurologisk eller fysiurgisk er nogen som helst sammenligning. Det skyldtes at man i gamle dage betragtede og definerede hypnose udefra, og således er der rigtigt mange misforståelser omkring hypnose.

Tab af kontrol i hypnose er desværre en meget udbredt misforståelse – en del af ’æren’ herfor har Hollywoods filmselskaber, som navnligt i 1960’erne lavede film, der i lang tid jog klienter væk fra hypnosebranchen.
Der er intet slip af kontrol hverken i Esdaile eller andre trancetilstande, men observeres især Esdaile tilstanden udefra, vil man opleve at klienten er i sin helt egen verden og ikke til at få kontakt til. Det er delvist rigtigt. Klienten vælger blot bevidst at fokusere på euforien og på at nyde tilstanden, og hun/han skal have et stærkt incitament (som overgår nydelsen af tilstanden) til at skifte fokus for at vælge at fokusere på noget andet, men kan faktisk altid vælge at gøre det. Så der er intet slip af kontrol, blot et bevidst valg om ikke at lade sig forstyrre.
I trance er man modtagelig overfor hypnotisørens instruktioner (suggestioner), og i teorien kunne en uetisk hypnotisør vælge at arbejde på at passivere sin klient gennem hypnose. Den form for hypnose jeg arbejder med udelukker en sådan vulgær og uetisk brug, da jeg netop gennem hypnose bringer dig i en tilstand, hvor du er i fænomenal kontakt med de sider af dig, der netop huser dine selvbevarelsesdrifter. Du ville derfor aldrig hos mig kunne hypnotiseres til at foretage dig eller sige noget, der ligger udenfor dine moralske standarder.

Underbevidsthedens mangfoldighed
Selv i Esdaile kan jeg som erfaren hypnotisør stadig kommunikere både med klientens bevidste sind og med klientens underbevidste sind. En af de ting der sker, når en person kommer ned i Esdaile er, at der kommer flere og flere lag af underbevidstheden frem. Lag som har kendskab til hvordan dine vaner, overbevisninger og værdisæt fungerer og blev dannet. Det eller de mest oplyste af disse lag, vil altid arbejde for at du som menneske har det så godt som muligt. Jeg kalder dette/disse lag for ’Superbevidstheden’, fordi det er en bevidsthed, der har adgang ’over’ (super) alle andre lag. Det er en bevidsthed som udelukkende vil dig dit bedste, og som jeg kan arbejde med og betragte som min bedste kollega.

Ultra Height
I tilstanden Esdaile kan jeg kommunikere med din Superbevidsthed, og jeg kunne principielt godt lave forandringerne fra Esdaile, men der findes en endnu mere optimal trancetilstand og platform at arbejde fra, nemlig tilstanden ’Ultra Height’, som blev opdaget af hypnotisøren Gerald Kein i 1980’erne. Man kan ikke ukritisk betragte Ultra Height som en dybere tilstand end Esdaile, men det er en tilstand i hypnose, hvor samarbejdet med Superbevidstheden er mere optimalt og forløber hurtigere. Desuden er der ingen kommunikativ begrænsning, eller i hvert fald kan disse begrænsninger omgås, hvis man ved hvad man skal gøre.

Opløsning af problemer på dybeste niveau
Fordelen ved at arbejde fra denne tilstand er, at succesraten er ekstrem høj, fordi der altid bliver taget højde for alle de mekanismer, som påvirker dit problem. Denne mulighed for at tage alle faktorer af problemet i betragtning er (så vidt jeg ved) ikke set i nogen som helst andre behandlinger. Der er for alvor tale om at ’fjerne’ problemet, ikke kun symptombehandle eller ændre problemet. Når det er sagt, så skal det nævnes, at succesraten aldrig kan være 100 %. En af årsagerne er desværre, at klientens bevidste sind, stadig kan vende tilbage til den gamle adfærd – og det kan en hypnotisør aldrig helt gardere sig mod. Jeg mener i den forbindelse, at man som hypnotisør ikke bør fratage klientens bevidste valg, og kunne derfor fx aldrig finde på at give en klient madlede eller kvalme, eller for den sags skyld væmmelse ved tobak eller bruge lignende teknikker.

Som en kærkommen bonus tilbyder tilstanden og teknikken at dit problem bliver adresseret udenfor din bevidsthed. Det vil sige at du egentlig bare kan nyde den behagelige tilstand, mens jeg fjerner dit problem.

Ultra Depth
Fra Esdaile kan også nås en anden tilstand – nemlig Ultra Depth eller Sichort state, som den også bliver kaldt. Ultra Depth er utvivlsomt langt dybere end Esdaile. Begrænsningerne ved Ultra Depth er åbenlyse for enhver, der har observeret tilstanden; kroppen er fuldkommen afslappet, og det lader sig overhovedet ikke gøre at tale eller kommunikere i denne tilstand, man kan dog være i et “grænseområde” mellem Esdaile og Sichort, som er bedre egnet til terapeutisk brug. Det er stadig en teknisk kompleks tilstand, og jeg anvender derfor ikke denne tilstand med mindre du er særlig susceptibel eller har været hos Abel hypnose tidligere. Jeg er dog begyndt at bruge tilstanden mere og mere, fordi den synes at kunne noget andet end Ultra height. Kun en MEGET erfaren klient vil kunne bringes ned i den dybeste ende af Sichort. Men da den øvre del (grænseområdet mellem Esdaile og Sichort) giver en udtalt kropsbevidsthed og kropskontrol, kan man herfra ændre, justere eller opløse de dele af problemet, som er af fysisk karakter – det kunne fx være emotionelle følelser, som har manifesteret sig ved et fysisk ubehag i din krop. Et fysisk ubehag følger desværre med rigtigt mange af de svære lidelser, som jeg har valgt at specialisere mig i. Det er forklaringen på, at det godt kan betale sig, at presse mod ekstremer, for at få dig så tæt på Sichort som muligt.

Du kan læse mere om, hvilke problemer jeg kan afhjælpe med disse teknikker her.

Luk menu
×
×

Kurv