Hyppige spørgsmål om hypnose

svar-om-hypnose
Er jeg ”helt væk” under ultra dyb hypnose?

I den første del af hypnosen, bringes du ned i de traditionelle trancedybder. Her kan du tale med mig, og mange klienter vil have oplevelsen af blot at være afslappet og måske for ”dvask og ugidelig” til at gøre så meget andet end bare nyde afslapningen. Langt de fleste klienter føler ikke nødvendigvis at de er i trance, før jeg fx starter rare følelser eller skaber nogle hypnotiske fænomener.

Du kan se et eksempel på en session, som er foregået i de traditionelle trancedybder. Sessionen havde ikke noget terapeutisk formål, og tjente udelukkende at demonstrere nogle af de fænomener, der kan opstå i hypnose. En klient i nøjagtig samme trancedybde som Majken i videoen her, kan altså have en oplevelse af at være intet andet end afslappet, indtil jeg frembringer nogle af disse fænomener.

For mig er de traditionelle trancedybder dog blot et skridt på vejen til de ultra dybe trancedybder, selvom man som sagt sagtens kan hjælpe klienter fra disse tilstande.

De traditionelle trancedybder er opdelt i to hovedkategorier: mnesiske trancedybder og amnesiske trancedybder. Langt de fleste hypnotisører i Danmark arbejde i den letteste hovedkategori, som er begrænset til de traditionelle virkemidler, og typisk kræver utallige gentagelser. Den amnisiske hovedkategori bruges af scenehypnotisører og regressionsterapeuter, men er ikke særlig almindelig i Danmark til trods for at den tillader nogle virkemidler, som er yderst effektive.

Den næste del af hypnosen er trancetilstanden Esdaile, hvor klientens bevidste sind stadig kan ”være på”. En person i let Esdaile vil ikke kunne mærke nogen synderlig forskel fra den forrige tilstand (dyb amnesisk trance), men i dyb Esdaile er personens bevidste sind opslugt af de fantastiske indre repræsentationer (især visuelle mønstre og enormt rare følelser) at klienten forkommer at være ”helt væk”. Hypnotisører kalder dette eufori, selvom oplevelsen er meget subjektiv og kan variere meget fra klient til klient. Det vil dog altid være rart og kun rart at være i Esdaile. Oplevelse af eufori og stærke indre sansninger kan af hypnotisøren sættes i gang i en mindre dyb Esdaile, men det karakteristiske ved Esdaile er netop, at euforien og den indre sansning starter ad sig selv. Der er ligeledes en automatisk midlertidig smertelindring. Man vil i de fleste tilfælde helt ad sig sig opleve langsigtet og kortsigtet smertereduktion, og de af mine klienter som har opholdt sig længe i Esdaile oplever tilmed en øget anatomisk bevidsthed.

En klient hos mig opholder sig typisk omkring 3 minutter i denne tilstand. For Esdaile er en meget dårlig arbejdsplatform for en hypnotisør, og derfor er også denne tilstand blot et skridt på vejen.

Den primære del af hypnosen foregår i Ultra Height, og denne tilstand er netop så kompleks at den på én og samme tid både er dybere og lettere end de to andre. Der er nu adgang til de allerdybeste dele af dit underbevidste sind (din Superbevidsthed), men hvis du ønsker det, så kan du være nøjagtig ligeså bevidst som du er i normaltilstand. Der foregår altså på én og samme tid en fordybning af tilstanden og en ”opvågning”. Derfor vil mine klienter tit have oplevelsen af at være 100 % tilstede under den terapeutiske del af hypnosen. Man kan lære at tillade sit bevidste sind at zone ud, og cirka en tredjedel af mine klienter zoner helt eller delvist ud allerede ved deres første session – de kan dog alle vælge at forblive bevidste.

Hvad nu hvis jeg ikke kan hypnotiseres eller hvis mit problem ikke forsvinder helt?

Hvad nu hvis jeg ikke kan hypnotiseres?
Dette spørgsmål støder jeg ofte på i forskellige varianter. Et ikke uvæsentligt element i dine overvejelser er naturligt af økonomisk karakter.

Lad mig starte med at forklare, at stort set alle kan hypnotiseres. Evnen til at kunne hypnotiseres følger en Gauss distribution ligesom de fleste andre biologiske egenskaber og kapaciteter. Det er lettest at forklare ved at sammenligne med nogle mere velkendte biologiske bestemte egenskaber.
Eksempelvis findes der en gennemsnitlig højde og langt de fleste menneskers højde ligger nogenlunde tæt på denne. Nogle enkelte er ekstremt lave og nogle enkelte er ekstremt høje. Men jo flere centimeter man enten trækker fra gennemnitshøjden eller lægger til gennemsnitshøjden, desto færre mennesker vil der være med denne højde. Det nøjagtigt samme er tilfældet for evnen til at blive hypnotiseret. Langt de fleste reagerer normalt på hypnose, nogle enkelte reagerer ekstremt godt, og nogle enkelte er ekstremt svære at hypnotisere.
Til det er der to meget vigtige aspekter at tilføje:
For det første kan det at blive hypnotiseret læres – det betyder at jeg godt kan hypnotisere de personer, der ligger i den lave ende af skalaen. Det tager bare længere tid.
For det andet vil en person, der er svær at hypnotisere typisk ikke have brug for hypnose – for evnen til at kunne hypnotiseres hænger også sammen med behovet. De som er ekstremt svære at hypnotisere er typisk mere upåvirkelige (på godt og på ondt). De vil derfor typisk ikke have behov for at blive hypnotiseret. De er svære at slå omkuld, men har desværre også svært ved at føle sig lykkelige.

Nu til den (ofte) vigtigste del af spørgsmålet…
Risikerer jeg at miste mine penge, hvis jeg ikke kan hypnotiseres eller ikke kan give nok slip?
 – Nej, ikke hos mig!
Men det ses jo desværre mange steder blandt behandlere generelt, at man køber behandlerens tid helt uden noget ansvar. De fleste håndværkere ville forhåbentlig aldrig sende dig en regning, hvis de når til erkendelse af, at de ikke kan udføre opgaven, men sådan er det ikke altid, når du skal have hjælp af en behandler. Derfor ender hele den økonomiske risiko tit hos dig.
Det synes jeg er MEGET forkert. Især i hypnosebranchen fordi et helt almindeligt menneske ikke har noget som helst udgangspunkt for at vide, om hun/han kan hypnotiseres.

Jeg starter aldrig det terapeutiske arbejde (den behandlende del af en session), før jeg er helt sikker på at du kan få noget ud af ultra dyb hypnose. Din første session hos Abel hypnose indeholder en del priming, opsætning, test og forberedelse til hypnose. Under denne forberedelse og inden selve den behandlende del af din session finder vi ud af, om du overhovedet kan få noget ud af den måde jeg arbejder på. Hvis du er en af de ekstremt få, der ikke umiddelbart kan hypnotiseres eller at det af andre årsager (uanset hvorfor) ikke lader sig gøre at hypnotisere dig, så vil betalingen for sessionen ikke finde sted.
Med andre ord; du har absolut ingen økonomisk risiko hos Abel hypnose.

Hvad nu hvis mit problem ikke forsvinder helt?
Der er mange faktorer, der bestemmer hvor let det er for mig at opløse dit problem. Jeg er virkelig grundig, og bruger langt tid på sessionerne, og da jeg tilmed arbejder i ultra dyb hypnose, vil det i rigtigt mange tilfælde lykkes mig allerede i første session at nå målet, men nogle problematikker kan kræve en behandling mere – måske endda flere. Uanset hvad der ligger til grund, så vil endnu en session så at sige give et endnu større overblik, og sandsynligheden for at problemet bliver løst er exceptionelt høj (dog relaterer succesraten til problematikken). Jeg har tilpasset mine priser ud fra dette. Har du komplekse eller kompositte problemer og måske endda en idé om, at det vil kræve mange sessioner, så laver jeg gerne et tilbud til dig, hvor jeg reducerer prisen.

kan-jeg-hypnotiseres

Hvad er forskellen på ultra dyb hypnose og traditionel hypnose?

Det giver naturligvis sig selv, at der er forskel på trancedybden. Men der er selvfølgelig andre væsentlige forskelle… Den vigtigste er succesraten!
Såvel den kortsigtede som den langsigtede succesrate er nemlig markant højere i ultra dyb hypnose end i traditionel hypnose. Det skyldes at man i ultra dyb hypnose kan anvende nogle helt andre virkemidler og teknikker, som tillader en meget grundig, en meget hurtig og allervigtigst en permanent opløsning af problemer.

Forskellen på at forandre og at opløse et problem i hypnose
Mit arbejde med hypnose er meget utraditionelt, og jeg anvender teknikker man ellers ikke ser i Danmark. Af den årsag er siderne her fyldt med information, der forhåbentlig kan kaste lys over såvel mine metoder som mine koncepter.
Kernen i mit arbejde er de ultra dybe og ekstreme trancedybder og de niveauer, hvorpå jeg opløser og fjerner de uønskede tilstande og problemer. I og med at jeg opløser dem på dybere niveauer end de i sin tid blev skabt på, har jeg en overordentlig god succesrate – dertil kommer at et opløst problem ikke vender tilbage.
En af vor tids største hypnotisører og undervisere i hypnose (Milton Hyland Erickson) formulerede en slags læresætning for hypnotisører, som i al sin enkelthed gik ud på at få hypnotisører til at indse, at det er meget lettere at forandre et problem end at opløse det. Faktisk mente han, at det ikke var en hypnotisørs opgave at opløse problemer overhovedet. En enkelt mands refleksioner blev desværre af historiske årsager udgangspunktet for langt de fleste hypnotisører, fordi Erickson ubestridt blev den mest dominerende underviser i midten af det tyvende århundrede og fordi hans metoder ubestridt er de mest dominerende overalt i verden selv den dag i dag. Han grundlagde den hypnoseform (Ericksonian hypnosis) som ubestridt har fostret flest hypnotisører.
Ericksons ærkerival (Dave Elman) var lodret uenig, og mente at det var bedst at opløse problemet. Elman var også en stor underviser, og nåede i sin tid at undervise omkring 7500 læger, psykiatere og tandlæger – hans elevsegment var modsat Ericksons ikke oplagte viderebringere af den massive viden, der lå bag holdningen. De fleste elever videregav således ikke denne indstilling, sandsynligvis fordi det slet ikke lå dem for sinde at undervise. Men vi er nogle der ikke lader os begrænse til at forandre problemer men i stedet opløser dem. Et opløst problem kommer ALDRIG igen. Et forandret problem er aldrig forsvundet, blot blevet til noget andet – det kan ændre sig igen, komme tilbage i original eller ændret form eller påvirke andre ting hos dig. Budskabet fra min side er ganske enkelt, at du er bedre tjent med at lade dit problem opløse end med at lade det forandre.

Hvorfor så lange sessioner?
Din første session hos mig tager typisk cirka 2½ time. – Det er oppe i den helt høje ende i forhold til, hvad man normalt ser. Til forskel fra traditionel hypnose, så er det så at sige nødvendigt at vænne krop og sind til arbejdet i ultra dyb hypnose. Derfor vil en del af din allerførste session hos mig gå med denne tilvænning, opsætning og anden forberedelse – tilvænningen, opsætningen og forberedelsen har heldigvis afsmitning på resultatet.
De fleste personer vil af natur ikke kunne opholde sig meget længere tid i ultra dyb- eller ekstremtrance end 2½-3 timer uden at det begynder at føles unaturligt, jeg har derfor kun meget sjældent haft klienter i hypnose i mere end cirka 2½ time ad gangen. En session skal helst ikke vare meget længere end 2½-3 timer, før det ”går ud over oplevelsen”. Omvendt så er mine behandlinger ekstremt grundige og adresserer uanset problemstilling alle aspekter af problemet – og det tager tid. Derfor bliver sessioner af fx 45 minutters varighed alt for overfladiske og sjuskede for den måde jeg arbejder på. Slutteligt kommer, at jeg er af den overbevisning at de fleste foretrækker at behandlingerne ikke ”deles op” således at det klares over flere omgange, men i stedet kan klares over én gang.
Uanset hvad du ønsker hjælp med, er tingene kludret lidt mere ind i hinanden end vi egentlig umiddelbart går og antager. Jeg mener derfor at man er nødt til at adressere alle problemer holistisk. Det hører derfor til sjældenhederne, at en session hos mig ikke helt ad sig selv adresserer flere problemstillinger på samme tid.
Grundighed er altså forklaringen på sessionernes varighed, og i det lange løb er det både tidsmæssigt og økonomisk mere rentabelt og udbytterigt for dig.

Når det er sagt, vil jeg lade dig vide, at tide det kræves for at opløse dit problem også afhænger af andre ting. Grundigheden er også godt givet ud, hvis du kommer igen en anden gang, og derfor tager det typisk lidt kortere tid anden gang.

hvorfor-kraever-ultra-dyb-hypnose-laengere-tid

Hvad kræver ultra dyb hypnose af dig?
Du skal se en film, før du kan bestille en tid hos Abel hypnose (du finder filmen ved at klikke her). Ellers er der intet du behøver forberede, før du modtager en session hos mig andet end at indstille dig på og ønske forandringen. Resten af proceduren kræver et minimum af dig, og er super behagelig og har en række sekundære fordele. Ansvaret for hele sessionen ligger hos mig, og du behøver derfor ikke bekymre dig om, hvad det kræver fra din side. Egentlig skal du bare lade dig guide, og tillade de skift der kommer i din tilstand.
Når jeg skaber trancetilstandene hos dig, sker det hurtigt, men du vil ikke opleve at blive tromlet ned.
Før selve hypnosen skal du som nævnt blot vælge den problemstilling, du ønsker opløst eller forandret, og du vil i langt de fleste tilfælde allerede kunne mærke forandringen ved sessionens afslutning.
Se her hvilke problemer jeg kan hjælpe dig med.

sidegevinster-hos-abel-hypnose

Hvad får du (også) ud af en session hos Abel hypnose?
Der kommer næppe bag på dig, at selve hypnosen er behagelig og afslappende. I adskillige dage efter din behandling hos mig vil du stadig føle dig ”upåvirkelig” på en virkelig rar måde. Du bliver ikke ugidelig eller doven – blot afslappet og fri.
Dyb hypnose er i sig selv særdeles stressnedsættende. Og al tiden i ekstremtrance er ekstremt stressnedsættende. Det er en fantastisk positiv sidevirkning og effekten kan mærkes længe efter du er kommet hjem fra sessionen. Derfor er ekstretrance et fantastisk redskab til at få nulstillet din stress. Er du Særligt sensitiv, så vil de overbelastninger du får af din særlige sensitivitet ligeledes blive nulstillet i denne form for hypnose. På samme måde som stressnedsættelsen, vil nulstillingen af overbelastningerne fra din særlige sensitivitet kunne mærkes længe efter en session i ekstremtrance.

Har du tankemylder, stress eller er du særligt sensitiv, vil du få virkelig meget ud af ultra dyb hypnose, idet selve (trance)tilstandene opløser de overbelastninger, der kommer fra HSP/særlig sensitivitet, tankemylder og stress.

Almindeligt forekommende 'sidegevinster' ved arbejde i ekstremtrance

De almindelige ‘sidegevinster’ der kommer sideløbende med den forandring vi arbejder med, afhænger dels af hvor dybt og hvor ofte, du er i ekstremtrance og dels af, hvad det primære arbejde kræver af din underbevidsthed.
De fleste af mine klienter oplever relativt hurtigt disse sidegevinster:

  • Massiv stressreduktion og reduktion af overbelastninger fra særlig sensitivitet (HSP)
  • Indre ro og opløsning af følelsesmæssig modgang (også skånsom opløsning af depression)
  • Bedre humør og mere positivt syn på tilværelsen
  • Selvaccept, øget rummelighed samt større tolerance og accept overfor andre
  • Forbedring af fysisk helbred, øget anatomisk bevidsthed samt lang- og kortsigtet smertereduktion
  • Reduktion af afhængighed (fx alkohol/tobak)
  • Oplevelsen af at blive en bedre version af dig selv
  • Bedre fysisk helbred
  • Øget rummelighed

Hvem kan hypnotiseres?
En overraskende stor del af mine klienter har en forventning om at de har svært ved at blive hypnotiserede. Det er dog langt fra sådan det hænger sammen i virkeligheden. 84 % af jordens befolkning har enten en høj eller normal susceptibilitet overfor hypnose, og kommer derfor hurtigt og ubesværet hele vejen ned i ultra dyb trance i uden at det kræver en ekstra indsats. Det er netop ét af formålene med de test og den forberedende del af sessionen, at afklare og sikre om og at du kan bringes ned i ultra dyb hypnose og ekstremtrance.
Af de sidste 16 % (som i øvrigt ad natur sjældnere har brug for terapeutisk hjælp) kommer de fleste heldigvis også derned – det kræver bare lidt ekstra tid og lidt grundigere instruktion. Det kan i sjældne tilfælde kræve at personen kommer én gang mere, fordi selve arbejdet med at komme i ultra dyb trance forbruger al tiden fra sessionen. Jeg vil i sådanne (heldigvis få) tilfælde meget nøjagtigt kunne afgøre, om arbejdet i ultra dyb hypnose ligger for langt fra en klients sandsynlige og naturlige anlæg eller om det blot er et spørgsmål om ekstra tilvænning, der kræver lidt ekstra tid. Jeg har specialiseret mig i effektiv opløsning af tilstande som aldrig ses hos folk i gruppen af personer med lav susceptibilitet. Der kan dog være andre årsager til, at du på dagen ikke lige føler dig klar, er (for) nervøs eller af andre årsager ikke kan bringes ned, hvor jeg med sikkerhed kan starte et vellykket terapeutisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde tilbyder jeg personligt en ekstra forberedende session (priming) uden omkostninger for klienten, som efter min mening er ligeså meget uden skyld herfor som klient som jeg er uden skyld herfor som hypnotisør – dette tilbud gælde kun én ekstra session, omkostningsfriheden gælder kun, når jeg ikke laver terapeutisk arbejde.
Derved bliver hypnose i de ultra dybe trancetilstande ikke en større økonomisk risiko, end når en mekaniker fortæller dig, at han desværre ikke kan lave din bil, idet jeg naturligvis refunderer eventuelle udgifter på sessionen. Der er ganske få, som jeg trods gentagne forsøg slet ikke kan bringe i dyb nok trance til at jeg kan opløse deres problem – men det sker altså, og så er det vigtigt for mig (og sandsynligvis også for klienten) at klienten ikke har “spildt” sine penge. Jeg tilbyder en service og mine kompetencer – ikke blot min tid. Det sker heldigvis så sjældent, at jeg ikke kan generalisere, men den største begrænsning for hypnose synes at være en stærk irrationel frygt. Til orientering er vi heldigvis nede på omkring 1-2 %.
Personer der har en stærkt forvrænget virkelighedsopfattelse, får generelt ikke meget ud af hypnose, men teoretisk er den eneste fejlmargin ved mine metoder din egen bevidsthed. Du skal således bevidst ønske den forandring vi skal skabe. Det kunne lyde som et hult forsøg på ansvarsfraskrivelse, men det er ikke derfor jeg nævner det. Det er af enorm stor betydning, at du bevidst har et ønske om forandringen. Jeg har i min anvendelse således kun én eneste begrænsning: Jeg kan ikke anvende mine teknikker på personer, som fx af familiemedlemmer, venner eller lignende er ’blevet sendt’ til hypnotisør uden egentlig selv at ønske det. Det er meget vigtigt for mig at understrege dette, og jeg forventer derfor altid, at du som klient selv tager kontakt til mig eller booker din tid hos mig.

hvem-kan-hypnotiseres

Kan mit barn få hypnose hos Abel hypnose?
Min erfaring med børn og ultra dyb hypnose er ganske god, når blot barnet selv ønsker forandringen. Børn er vidt forskellige, og der kan være stor forskel på “susceptibiliteten” på to børn med nøjagtig samme alder. Det er min erfaring at børn under 8 år ikke får noget som helst ud af det arbejde, jeg laver – når det er sagt, så mener jeg bestemt at børn kan (og bør) hypnotiseres allerede fra 2-3 års alderen – bare ikke af mig…
Jeg arbejder slet ikke med børn under 8 år, og jeg vil anbefale at du vurderer følgende hos dit barn, inden jeg hjælper dit barn:
0-8 år: Her vil jeg uden yderligere vurdering foreslå dig at anvende en traditionel hypnotisør.
8-12 år: Hvis dit barn er alderssvarende og (nogenlunde) tryg ved fremmede, vil jeg anbefale dig at bede om en gratis konsultation (ca. en time) hos Abel hypnose for endelig afklaring.
13 år og ældre: Du bestiller bare en tid – det er meget få “13+”-årige, der ikke tager godt imod ultra dyb hypnose 🙂

Jeg vil gøre opmærksom på, at 2-3 timers hypnose føles som meget langt tid for langt de fleste børn – derfor kan det være nødvendigt at “dele” behandlingen op i mindre sessioner.

Hvordan foregår det terapeutiske arbejde i hypnose?
Jo dybere du kommer ned i trance desto mere fremtræden vil din underbevidsthed blive. I de ultra dybe trancedybder jeg arbejder i, kommer dele af dine underbevidstheder og bagvedliggende bevidstheder så meget frem, at jeg decideret kan indgå et samarbejde med dem under hypnosen. I princippet foregår det hypnoterapeutiske arbejde direkte mellem mig og disse lag af dine bevidstheder, og det som du til dagligt opfatter som ’dig’ – altså dit bevidste sind, kan enten følge lidt med på sidelinjen, eller nyde euforien og de sanselige indtryk under den terapeutiske del af hypnosen.
Jeg koncentrerer mig primært om de dele af din underbevidsthed eller bagvedliggende bevidstheder, som har nogle særlige forudsætninger for at ’hjælpe dig’ med at opløse dit problem. I mit daglige virke omtaler jeg disse bevidstheder som ’Superbevidsthed’, fordi de er dine øvrige bevidstheder overlegne og syntes at vide alt om dig. Jeg kommunikerer med Superbevidstheden gennem det man kalder ideomotoriske responser, som egentlig kan forklares ved signaleringer i din ene hånd, der foregår (primært) udenfor din normale bevidsthed, og gennem denne kommunikation opløser jeg i samråd med Superbevidstheden dit problem på det dybest mulige niveau, hvor der bliver taget hensyn til alle de omstændigheder, der i sin tid har forårsaget, eller som der til stadighed påvirker problemet.

abel-hypnose-oeget-bevidsthed

Hvad er Superbevidstheden?
Superbevidstheden er tilsyneladende den del af dig, som kender dig allerbedst, og ved nøjagtigt hvad der skal til, for at du kan blive problemet kvit. Det er en bevidsthed, der altid vil arbejde for, at du som person har det så godt som muligt. Man kan spørge sig selv, hvorfor den ikke bare altid arbejder for dit bedste, og sørger for at du har det fantastisk og problemfrit altid. Det ville den sandsynligvis også, hvis den var fremtræden altid. Desværre er den ikke under normale omstændigheder din mest fremtrædne bevidsthed – men det er den, når du er hos mig. Man kan sammenligne det lidt med din allermest kreative og fantasifulde side. Måske er du klar over at du har sådan en side, og måske ved du at den hører til i dit underbevidste sind. Du er dog ikke altid (lige) kreativ og fantasifuld, men når du fx drømmer – eller måske dagdrømmer for den sags skyld, så opfatter du dig selv som særdeles kreativ og fantasifuld. Din kreative og fantasifulde side af din underbevidsthed bliver altså tilsyneladende hæmmet, når dit bevidste sind er fremtræden. På samme måde hæmmes dit Superbevidste sind desværre, når andre bevidstheder er fremtrædne.

Kan Abel hypnose hypnotisere flere på samme tid?
Ja, det kan man sagtens, og jeg kan varmt anbefale dette for par, som herigennem får enestående og fantastiske oplevelser samt følelsen af at “connecte”.
Hvis du og din kæreste ønsker sådan en oplevelse, kan I kontakte mig for at lave en aftale.

hypnose-for-par
anvendelse-af-hypnose

Kan man bruge ultra dyb hypnose til andet end terapi?
Ja, det sker egentlig helt ad sig selv, men man kan også som klient vælge at gå målrettet efter det jeg kalder Selvudvikling og spirituelt arbejde i yderste vognbane. Jeg skal bare vide det inden vi går i gang med selve sessionen.
Denne hypnoseform er skabt ud fra min egen interesse i selvudvikling og spirituelt arbejde. Det er et koncept, der tillader dig personlig- og/eller spirituel udvikling via hypnose i overordentlig højt tempo.

Hypnose i ekstremtrance er en fantastisk ’intelligent’ anvendelse af hypnose, der tilpasser sig de niveauer du er på nu. Så uanset hvor du er på din rejse, vil du få optimalt udbytte af sessionen. Selvom konceptet er udviklet og optimeret til selvudvikling og spirituelt arbejde, har det også nogle andre sublime anvendelser, som jeg vil nævne lidt længere nede på denne side.
Der er ligeså mange rigtige veje, som der er mennesker! Denne vej benytter sig af ekstreme trancedybder skabt ved hypnose og tilpasser sig helt automatisk dit niveau og behov. Jeg betragter det ikke som min opgave, at vise dig ’vejen’, men du vil alligevel efter nogle få sessioner i ekstremtrance have lettere ved at finde ’din vej’ og ved at følge den, fordi de bagvedliggende mekanismer er oplyste og udelukkende arbejder for dig for dit bedste. Du bliver med dette værktøj desuden i stand til at bevæge dig ned ad din vej i det mest optimale tempo på en ekstrem mild måde – ofte med følelsen af at der er ’noget andet’ som laver al arbejdet for dig. Og det er der også, uanset om du oplever at ’noget andet’ er en del af dig, en universel kraft eller noget guddommeligt.

Afklaring og bevægelse – nå dine mål i ekstremtrance
Er du i tvivl om hvad der skal ske lige nu i dit liv? Det kan du finde ud af gennem hypnose i ekstremtrance, fordi dine bagvedliggende bevidstheder er de bedste mekanismer til at skabe afklaring og bevægelse.

Healing på alle niveauer og bevidsthedsudvidelse gennem trance
I ekstremtrance modtager du (som regel) hver gang fysisk, følelsesmæssig, mental, åndelig og spirituel healing.
En stor del af hypnosen i ekstremtrance vil formentlig foregår i eufori. Alt efter hvad du arbejder med, vil du opleve mere eller mindre eufori. Det skal vi mennesker lige vænne os til, fordi vi ufatteligt ofte møder overbevisninger om at ’det skal gøre ondt før det kan blive godt’. I denne form for hypnose bliver det godt alt imens du selv har det godt.
Gennem hypnose i disse ekstreme trancedybder oplever du bevidsthedsudvidelse, og med mindre du bevidst har fravalgt dette, så vil du automatisk få udvidet din bevidsthed under din tid i hypnose hos mig. Bevidsthedsudvidelse er en forudsætning for din spirituelle udvikling.
Det hypnotiske spektrum for dette arbejde beskrives som Infra-low samt gamma, som begge basalt set er hjernerytmer, der i princippet kun ses hhv. under ekstrem dyb søvn og i transcendental trance (fx for rutinerede buddhistiske munke). Disse ekstremtrancer kræver noget rutine, selv når de frembringes gennem hypnose.
Du skal såmænd blot spørge mig inden din session, om vi kan ”forsøge” at nå disse niveauer, så vil jeg gøre hvad jeg kan for at du også får denne oplevelse med.

Luk menu
×
×

Kurv