Opløsning af traumatiske eller grimme oplevelser og PTSD med hypnose

hypnose-mod-ptsd-og-traumer

I denne video giver jeg en forklaring på nogle af de mekanismer, en PTSD-bærer slås med hver eneste dag.

Traditionel behandling af PTSD er desværre ofte langsommelig og/eller virkningsløs, og blot forsøg på opløsning, kan virkelig overskride en PTSD-bærers grænser. Min behandling af PTSD kan foregå uden ubehagelige genkaldelser, og er ekstremt mild. Selvom PTSD er kompleks, fjerner jeg kerneelementerne i PTSD på mellem 3-6 sessioner. Allerede efter første session er genlevningerne (fx flashbacks eller mareridt) helt væk.
PTSD har desværre ofte den uheldige egenskab, at den trækker andre lidelser med sig ’ned fra hylderne’. Alle disse lidelser skyldes din PTSD, og kan derfor også opløses.

Har du været udsat for en grim eller traumatisk oplevelser, skal regne med 1-2 sessioner.

For at en traumatisk oplevelse udvikler sig til, og kan kategoriseres som PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), skal den ifølge American Psychological Associations diagnosticeringsmanual for psykiske lidelser være opstået som følge af en eller flere livstruende oplevelser. Diagnosticeringskriterierne fra WHO er en anelse anderledes.

Selvom kriterierne for PTSD nu også omfatter folk der overværer en livstruende oplevelse, og folk der finder ud af, at den livstruende oplevelse har fundet sted for et familiemedlem, fjerner kriteriet ’livstruende’ en del potentielle PTSD-diagnoser.
Det betyder altså, at til trods for at en person udvikler lignende adfærd og reaktioner fra andre (ikke livstruende) traumatiske oplevelser, bliver de ikke nødvendigvis klassificeret som PTSD.

Når jeg efterfølgende beskriver PTSD, bruger jeg derfor ikke helt samme diagnosticeringskriterium som American Psychological Association, og da det i min praksis ikke ligger mig for sinde at diagnosticere, behøver jeg ikke at skelne mellem PTSD og traumatiske eller grimme oplevelser. Jeg vil blot nævne de fire adfærdssymptomer der forbindes med posttraumatisk stresssyndrom (og som sagtens kan opstå efter traumatiske eller grimme oplevelser som ikke har været livstruende):

  • Personen genoplever den traumatiske oplevelse. Dette kan fx foregå gennem forbigående tanker, flashbacks eller mareridt.
  • Personen undviger fx tanker, følelser eller ting/situationer (triggers) der minder personen om oplevelsen.
  • Personens negative tankemønstre og/eller humør viser sig bl.a. ved en vedholdende og forvrænget placering af skyld og ansvar, eller ved at personen føler sig fremmedgjort fra andre og mister lysten til at fungere socialt, eller ved at personen ikke kan huske væsentlige dele af oplevelsen.
  • Personens ’arousal’ (dvs. personens årvågenhed eller virkelighedsopfattelse) domineres af aggressivitet, selvdestruktiv adfærd, hensynsløshed, søvnforstyrrelse, overvagtsomhed og anspændthed.

Har du en eller flere af disse symptomer, kan jeg med meget stor sandsynlighed hjælpe dig. I min behandling af PTSD indgår mange små behandlinger, da tingene ofte er viklet ind i hinanden. Kompleksiteten afgør ofte, hvor omfattende behandlingen bliver. Du vil kunne mærke tydelig bedring allerede efter første behandling. Jeg vil typisk skulle bruge 3-6 behandlinger til at fjerne din PTSD helt.

Måske har du mistet troen på at du helt bliver den samme igen. Har du været udsat for noget traumatisk eller grimt, som stadig ’sidder dybt i dig’, vil jeg anbefale dig at kontakte mig for en effektiv og lynhurtig behandling.

Luk menu
×
×

Kurv